Capri Shower Valve Set
วาล์วเปิด - ปิดน้ำ รุ่นคาปรี พร้อมฝักบัวสายอ่อน
K-17198X-CP
Service Parts
Service Parts Sheet
pdf
CAD Files & Cutout Templates
2D
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รูปภาพ ไฟล์ทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบคำถามโปรดติดต่อ ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2204-6222